Objednávat zboží je možné pouze po přihlášení. Děkujeme za pochopení.

MadLube Demineralizovaná(destilovaná) voda

Název
MadLube Demineralizovaná(destilovaná) voda
Obj. číslo
21-24-006
Značka
MadLube
Specifikace
Obrázek
Popis
Demineralizovaná voda je vyráběna reverzní osmózou o velmi vysoké čistotě a kvality, která je zbavená všech iontově rozpustných látek a křemíku ve formě SiO2 s následným použitím jak pro analytické , tak pro technické účely . Vysoké kvality permeátu ( čisté vody ) se dosahuje reverzně osmotickým (RO) procesem , při kterém je voda zbavována rozpu-štěných minerálních látek o 96 % a organických látek o 98 % vůči vstupní vodě. Na kvalitu od 1 – 6 uS/cm specifické elektrické vodivosti se voda dočišťuje přes ionexovou náplň. Reverzní osmóza je účinná fyzikální metoda, která nahrazuje zastaralé desti-lační přístroje. Z hlediska provozu a možnosti automatizace je reverzní osmó-za ideální technickou i ekonomickou náhradou.Využití demineralizované vody nebo také deionizované vody je vhodné pro prostředí, kde jsou vysoké náro-ky na výslednou kvalitu. Voda je využívána především v chemickém , auto-mobilovém nebo průmyslovém odvětví jako např.:v jaderných elektrárnách ja-ko chladící médium nebo také jako teplonosná a pracovní látka. Demineralizovaná voda najde uplatnění i domácnostech, akvaristice, labo-ratořích náhrada destilace, hydroponiích, gastronomii, strojírenství, myčkách automobilů, elektroerozivní obrábění, laserové dělení materiálu apod..

Doporučené výrobky

x

Výběr varianty

Název produktu:

Fotografie produktu